คำถาม คำตอบเกี่ยวกับเบาหวาน

ถาม  -  เบาหวานคืออะไร

ตอบ  -  เบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนซึ่งไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย         หรือเกิดจากร่างกายไม่สามารถนำฮอร์โมนอินซูลินไปใช้ได้ ฮอร์โมนอินซูลินทำหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อสร้างเป็นพลังงาน ดังนั้น ผู้ที่เป็นเบาหวานจึงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

 

ถาม  -  เบาหวานมีกี่ชนิด

ตอบ  -   เบาหวานชนิดที่ 1 มักเกิดในเด็กหรือผู้ใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี สาเหตุเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินเนื่องจาก    เซลล์ตับอ่อนถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันตัวเอง (auto-immune disease)

-          เบาหวานชนิดที่ 2 พบบ่อยในผู้ใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป  สาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ ความอ้วน ความเครียด ทำให้ร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน คือร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้

 

ถาม  -   จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบาหวาน

ตอบ  -   อาการเริ่มต้น คือ อ่อนเพลีย หิวบ่อยแต่น้ำหนักลด กระหายน้ำและปัสสาวะบ่อย แผลหายยาก ชาตามปลายมือหรือปลายเท้า

 

ถาม  -  คนเป็นเบาหวาน น้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับใด

ตอบ  -  มากกว่า 126 มก./ดล. (มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)

ถาม  -  ผู้ที่เป็นเบาหวานควรดูแลน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับใด

ตอบ  -  ระหว่าง 90-130 มก./ดล. และระดับน้ำตาลค่าเฉลี่ย ฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (HbA1c) ควรจะน้อยกว่า 7% น้ำตาลค่าเฉลี่ยเป็นการวัดค่าน้ำตาลที่จับกับฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในเม็ดเลือดแดง น้ำตาลในเลือดจะจับกับฮีโมโกลบินชนิดเอ กลายเป็นฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ยิ่งมีน้ำตาลมากก็จะจับกับเม็ดเลือดแดงมากเท่านั้น  เม็ดเลือดแดงมีอายุ 120 วัน ดังนั้นการวัดน้ำตาลค่าเฉลี่ยจะบอกถึงการควบคุมน้ำตาลในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ในคนปกติจะมีค่าน้ำตาลเฉลี่ย 4-6% ในบางรายผลค่าน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงกว่าค่าปกติไม่มากเนื่องจากก่อนวันนัดตรวจเลือด 2-3 วัน จะควบคุมอาหาร ทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดวันที่พบแพทย์ไม่สูง แต่ถ้าน้ำตาลค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติมาก หมายความว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมอาหารได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการตรวจวัดค่าน้ำตาลจึงควรวัดทั้งค่าน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลค่าเฉลี่ย

 

ถาม  - โรคแทรกซ้อนจากการเป็นเบาหวานและมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติเป็นเวลานาน

ตอบ  - หากน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เสมอ เช่น สูงกว่า 200 มก./ดล. จะส่งผลต่อหลอดเลือดโดยน้ำตาลจะแทรกตามผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัว ขาดความหยืดหยุ่น ผนังหลอดเลือดหนาขึ้นเปราะและแตกง่าย ทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายทุกระบบเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมัน และความดันโลหิตสูง

เบาหวานขึ้นตา

หลอดเลือดจะเปราะและแตกง่ายทำให้สารต่างๆ ในเลือดรั่วไหลออกมา บดบังการมองเห็น และเมื่อร่างกายมีการซ่อมแซม สร้างหลอดเลือดใหม่ก็จะไปบดบังจอรับภาพของตา และถ้าเกิดเป็นพังผืดดึงจอตาขาดและหลุดก็ทำให้ตาบอดได้

เบาหวานลงไต 

ไต ทำหน้าที่ควบคุมของเหลวในร่างกายและกรองของเสียและสารพิษออกจากกระแสเลือดและขับออกทางปัสสาวะ หากมีน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้ไตต้องทำงานหนักและหลอดเลือดฝอยในไตจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ทำให้การขับถ่ายของเสียลดลง มีของเสียในเลือดเกิดภาวะไตวายได้ ดังนั้นการดูแลระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะช่วยป้องกันการเสื่อมของไตได้

แผลเรื้อรังและอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า

 เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเล็กๆ ที่เลี้ยงปลายประสาท ทำให้ปลายประสาทไม่ได้รับสารอาหารตามปกติ เกิดอาการปลายมือ ปลายเท้าชา ผลที่ตามมาคืออาจเกิดบาดแผลโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดการติดเชื้อ แผลเน่าได้ง่ายเพราะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นอาหารที่ดีของเชื้อแบคทีเรีย อาจต้องตัดนิ้วหรือตัดขาเพื่อป้องกันแผลเน่าลุกลามมากขึ้น

 

ถาม  -  ผลิตภัณฑ์ Operation BIM สามารถดูแลปัญหาเบาหวานได้อย่างไร

ตอบ   

-           ในผู้ที่เป็นเบาหวาน  เม็ดเลือดขาวหลั่งสาร TNF-α,  (ทีเอ็นเอฟ-แอลฟา) INF-Ƴ  (อินเตอร์เฟอรอน-แกมมา) และ IL-17 (อินเตอร์ลิวคิน-17) มากไป จนเกินความสมดุล โดย TNF- α และ INF-Ƴ  จะเข้าไปทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อน จนทำให้สร้างอินซูลินได้น้อยลง (เบาหวานชนิดที่ 1) และสารทั้งสองนี้ยังทำให้เกิดสภาวะดื้อต่ออินซูลินของเซลล์ (เบาหวานชนิดที่ 2) ส่วน IL-17 จะทำให้สภาวะการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้น จึงทำให้เบาหวานซึ่งเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นด้วย

-          คณะนักวิจัย Operation BIM ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่าสามารถลดการหลั่งสาร

TNF- α, INF-Ƴ และ IL-17 ด้วยประสิทธิภาพสูง

 

ถาม  -  ถ้าต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ Operation BIM เพื่อดูแลเบาหวานมีข้อแนะนำการใช้อย่างไร

ตอบ  -  แนะนำให้ใช้ร่วมกับยาเบาหวาน (ชนิดรับประทานหรือชนิดฉีด) ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย โดยรับประทานวันละ 2-4 แคปซูลก่อนอาหาร (1 ชั่วโมง) เช้าและเย็น

 

ถาม  -  ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นเบาหวานมีอะไรบ้าง

ตอบ  -

              1. การควบคุมอาหาร ไม่รับประทานอาหารที่มีแป้ง น้ำตาลและไขมันสูง เน้นการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง เช่น ผักดอง กุนเชียง ไส้กรอก มันฝรั่งอบกรอบ ขนมกรุบกรอบ อาหารสำเร็จรูป แช่แข็ง ซอสต่างๆ

                2. การควบคุมน้ำหนัก

 

                3. การออกกำลังกายประจำ

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
โทร. 082 959 2695

Line ID : @bim100apco

 


 • 55287.jpg
  ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ ที พิฆาต ต่างจากยาต้านไวรัสอย่างไร เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาว แล้วก็ก๊อปปี้ตัวมันเองเพิ่มจำนว...

 • 51056.jpg
  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ลอเรน บาร์ลีย์ ดิฉันทำงานเป็นโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ ที่โคโค้บีช ฟลอริดา และดิฉันอายุ 63 ปี ดิฉันเดินทางขึ้นมาพักที่โคโลราโด ในเขตเวล โคโลราโด เมื่อวันที่ 11 ธันวา...

 • 50750.jpg
  ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ในการต่อต้าน และกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำอันตรายร่างกาย และตัวที่ระบบภูมิคุ้มกันสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาดีตลอดเวลาที่จะกำจัดสิ่งใหม่ๆ ที่จะ...

 • 50755.jpg
  รอบตัวเรามีเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาที่เรามองไม่เห็นนะคะ และก็ไม่มีเฉพาะโคโรนาไวรัสตัวเดียวที่เรากำลังกลัวอยู่ ณ ตอนนี้ แต่ยังมีไวรัสอีกนับร้อยนับพันชนิด มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีเชื้อโ...

 • 35827.jpg
  1. ป้องกันได้ โดยไม่ให้ไวรัสผ่านเยื่อบุพื้นผิวทางเดินหายใจ เข้าไปทำให้เซลล์ในร่างกายติดเชื้อ 2. กำจัดไวรัสที่ทำให้เซลล์ติดเชื้อแล้ว โดย "เซลล์ T พิฆาต" เป็นหลักการที่สำคัญของภูมิคุ...

 • 111.jpg
  …ไม่มีไครเหลียวแล ต้องดูแลตนเอง เพราะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โรคข้อเข่าเสื่อม(Osteoarthritis) สามารถพบได้บ่อยที่สุดของบรรดาข้ออักเสบ ณ ปัจจุบันนี้ ไม่ใช่แค่...

 • 11111.jpg
  ...นักวิจัยพบอนุภาคทองนาโนช่วยรักษาวุ้นตาเสื่อมและโรคจอประสาทตาได้ หากผลการทดลองใช้อนุภาคทองระดับนาโนสำเร็จผู้ป่วยวุ้นตาเสื่อมและโรคจอประสาทตาจะไม่ต้องรับการฉีดยาบ่อยครั้งอีกต่อไ...

 • 1.jpg
  HIV เชื้อร้ายในอดีตที่ทุกคนหวาดกลัว สู่การใช้ชีวิตอย่างปกติได้ในปัจจุบัน เผยแพร่: 5 มิ.ย. 2561 10:00: ปรับปรุง: 5 มิ.ย. 2561 13:27: โดย: MGR Online ประมาณปี 2534-2539 ยุคแรกเริ่มที...

 • mangoteen-2.jpg
  ประโยชน์ของมังคุด ราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ต้องลิ้มลอง ประโยชน์ของมังคุด สรรพคุณของมังคุด มีมากหลายวันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับมังคุดมาฝาก ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว นับว่าเป็นข่าวดีของคนทำ...

 • get-to-know-3-women-with-cancer-close-to-the-woman.jpg
  มะเร็ง... ภัยร้ายใกล้ตัว ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงที่ไม่ควรมองข้าม หากเกิดความผิดปกติต้องรีบตรวจเช็คเพราะมันจะเป็นภัยที่สามารถคุกคามในผู้หญิงได้ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นจากหลายปัจ...

 • ดาวน์โหลด (1).jpg
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ โทร. 082 959 2695 Line ID : @bim100apco

 • 05-worst-advice-allergy-doctor-seasonal-allergies.jpg
  “ภูมิแพ้” เป็นหนึ่งในโรคยอดฮิตที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน จากการสำรวจพบว่า ภายในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา คนไทยเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นถึง 3-4 เท่า โดยประชากร 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของประขา...

 • ดาวน์โหลด (1).jpg
  มะเร็ง... เรื่องเล็ก APCO Capsule กระตุ้นเซลล์ T พิฆาตจัดการเซลล์มะเร็งได้เร็ว ร่ายกายของคนเรามีเม็ดเลือดขาวที่ดูแลสุขภาพของเราจากการสร้างภูมิคุ้มกัน ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันมาก ร่างกาย...

 • งาดำ.jpg
  ทำไม “งาดำ” กระตุ้นมะเร็ง ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา ผู้บริโภคที่เข้ามารับคำแนะนำจากหมอและนักวิจัย Operation BIM ในการใช้ผลิตภัณฑ์ มีจำนวนของผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นทุกๆ สัปดาห์ และจำนวนที่ม...

 • 457_1185_th.jpg
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ โทร. 082 959 2695 Line ID : @bim100apco

 • hiv-aids.jpg
  ปัจจุบัน“มะเร็ง”ถือเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตคนมากมายทุกปี องค์การอนามัยโลกได้รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ ทั่วโลกมากถึงปีละประมาณ14ล้านคน และเสียชีวิตถึงปีละ9-10ล้...

 • 5-Organic-oils-that-help-in-joint-pain.jpg
  รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยธรรมชาติ รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยธรรมชาติ : ไลฟ์สไตล์ หากคุณอายุ40ปีขึ้นไปและละเลยการดูแลรักษาสุขภาพอาจมีโรคร้ายเข้ามาเยี่ยมเยือน หนึ่งในโรคท็อปฮิตที่คน...

 • ดาวน์โหลด.jpg
  โรคเบาหวานนับวันยิ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งขณะนี้โรคเบาหวานกำลังเป็นภัยเงียบของคนไทยและทั่วโลก สหพันธ์เบาหวานนานาชาติรายงานล่าสุดพบทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า371ล้...

 • 62baf593d0e23e90cab3098c9b4eeb67.jpg
  คำถาม คำตอบเกี่ยวกับเกาต์ ถาม - เกาต์คืออะไร ตอบ - เกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมของผลึกกรดยูริกภายในข้อ ซึ่งเป็นผลจากการมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง โดยปกติร่างกายจ...

 • g402v14258.jpg
  ปัจจุบันการนั่งทำงานนานอาจเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ ได้หากไม่มีการออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะ “โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน” ที่ยิ่งผู้ที่มีความอ้วนจะ...

 • ดาวน์โหลด (1).jpg
  นั่งนาน ยกของหนัก อายุที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม โดยเฉพาะคนในวัยทำงาน นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ภาวะหม...

 • cold-prevention-advice-and-help-855x706.jpg
  ถาม - ภูมิแพ้อากาศ คืออะไร ตอบ - ภูมิแพ้อากาศเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไวกว่าปกติ จึงตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น คัดจมูก น้ำมูก น้ำตาไ...

 • mangosteen-2477560_960_720.jpg
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ โทร. 082 959 2695 Line ID : @bim100apco

 • cancer-cell.jpg
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ โทร. 082 959 2695 Line ID : @bim100apco
Visitors: 370,650