ภูมิคุ้มกันบำบัด ต่างจาก ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสอย่างไร?

 

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ ที พิฆาต ต่างจากยาต้านไวรัสอย่างไร

เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาว แล้วก็ก๊อปปี้ตัวมันเองเพิ่มจำนวนมากขึ้นๆ จนกระทั่งในที่สุด ก็ทำลายเซลล์เม็ดนั้น แล้วไวรัสที่เพิ่มขึ้น ก็จะแตกออกจากเซลล์ แล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ ทำให้มีอาการรุกรามขึ้นไปเรื่อยๆ จนควบคุมไม่ได้ ปัจจุบันยาต้านไวรัส จะหยุดการก๊อปปี้ตัวมันเองของไวรัส แต่ไม่ได้ฆ่าไวรัส เพราะฉะนั้นเมื่อใช้แล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มิฉะนั้นแล้วไวรัสจะกลับมา เพิ่มจำนวนใหม่อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่ายาต้านไวรัส จะมีผลข้างเคียงมากมาย ในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ก็จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การติดเชื้อ HIV หรือ ไวรัสอื่นๆ ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ได้มีการใช้ยาต้านไวรัสในการจัดการ แต่ในการจัดการนี้เป็นอย่างที่ทราบกัน ไวรัสไม่ได้ถูกกำจัดจนหมด เมื่อมีการหยุดใช้ยาต้านไวรัส ก่อนที่จัดการไวรัสจนหมดสิ้นไป ไวรัสก็จะกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นอาการก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นใหม่  และนั่นก็คือสาเหตุที่ คนที่ติดเชื้อไวรัสแล้วกลับมาเป็นใหม่ได้อีก ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ ที พิฆาต ใช้วิธีการให้ เซลล์ ที พิฆาต เข้าประชิดกับเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส เจาะรูเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อนั้น แล้วก็พ่นสาร Granzymes ซึ่งสามารถย่อยสลายโปรตีน ทำให้เซลล์ซึ่งเป็นโปรตีน

และเชื้อไวรัสซึ่งก็เป็นโปรตีนเหมือนกันย่อยสลายไปพร้อมๆ กัน นั่นคือสาเหตุที่ ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ ที พิฆาต สามารถกำจัดเชื้อไวรัสจนหมดสิ้นไป ไม่เพียงแต่หยุดการแพร่ หรือเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเท่านั้น และนี่เองที่ทำให้เป็นสาเหตุ ให้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ ที พิฆาต มีอนุภาคสามารถจัดการกลับเซลล์ไวรัส ได้ดีกว่ายาต้านไวรัสครับ เพราะฉะนั้น เมื่อติดเชื้อไวรัสนะครับ ไม่ว่าเชื้ออะไรก็ตามอย่าได้กังวลครับ เรามีเซลล์คุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ ที พิฆาต สามารถช่วยเราได้อย่างปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงครับ และผมก็เชื่อว่าภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ ที พิฆาต เนี้ยจะเป็นวิธีการที่ทำให้มนุษย์เรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีรอดพ้นจากการเสียชีวิต ด้วยเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้ออื่นๆ ทั่วๆ ไปครับ

Visitors: 387,501