นักวิจัยไทยใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด กำจัดไวรัสจนสงบ

ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ในการต่อต้าน และกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำอันตรายร่างกาย และตัวที่ระบบภูมิคุ้มกันสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาดีตลอดเวลาที่จะกำจัดสิ่งใหม่ๆ ที่จะเข้ามา โดยที่ว่ามีตัวนึงที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เหมือนทัพหน้าคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของเรา และมีสูตรที่เราเรียกกันว่า “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ที่เรียกว่า สูตร Apco และนวัตกรรม Apco Cap ซึ่งเป็นสูตรงานวิจัยที่ นักวิจัย Operation Bim โดยApco เขาใช้สูตรนี้ในการบำบัดเรื่องของภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง ฟังแบบนี้ หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ เรามาลองฟังงานวิจัย ของอาจารย์พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยไทยที่ใช้ภูมิคุ้มกันในการบำบัด ...

Visitors: 387,505