วัฒนชีวา


เทโลเมียร์ (Telomere) คืออะไร?
ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์นับ 100 ล้านล้านเซลล์ ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ ที่ปลายของโครโมโซม ก็คือเทโลเมียร์ ซึ่งมีหน้าที่ปกป้อง DNA ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย พร้อมกับการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ ส่งผลให้กระบวนการซ่อมสร้างของร่างกายเสื่อม เสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ มากขึ้นและอายุสั้นลง เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงสุดแล้ว เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุด enzyme telomerase สามารถต่อความยาวของเทโลเมียร์ได้ เมื่อเทโลเมียร์ ยาวขึ้นจะทำให้ย้อนวัยขึ้นได้นั่นเอง

ทำไม? เทโลเมียร์ จึงสำคัญต่อ การชะลอวัย ย้อนวัย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์นับ 100 ล้านล้านเซลล์ เซลล์เหล่านี้จะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการแบ่งเซลล์ก็จะน้อยลง

งานวิจัย โดยคณะวิจัย Operation BIM
จากการติดตามกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ใช้นวัตกรรมเพิ่มภูมิคุ้มกันจนมีสุขภาพเป็นปกติทุกราย มีผิวพรรณที่สดใสและสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาไร้ร่องรอยของผู้ที่เคยมีปัญหาเลย จึงเกิดสมมติฐานว่า นวัตกรรมเพิ่มภูมิคุ้มกัน อาจจะไปเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซม แล้วทำให้เกิดการ ย้อนวัย ชะลอวัย และมีสุขภาพที่ดีขึ้นไปพร้อมกันด้วย จึงได้มีการทดสอบในอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ แล้วพบว่า อาสาสมัครทุกราย มีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นสูงอย่างโดดเด่น ในขณะที่อาสาสมัครทุกรายมี Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

คณะนักวิจัยจึงได้พัฒนาสูตรพิเศษ ‘วัฒนชีวา’ เพื่อสร้างความยาวเทโลเมียร์และเพิ่มจำนวนเซลล์ T พิฆาต (Killer T cell) ให้ดียิ่งขึ้น

ผมหวังว่าผู้บริโภคที่ได้รับผลดีจากการใช้นวัตกรรมนี้จะช่วยแนะนำญาติสนิทและเพื่อนที่ท่านรักให้มีโอกาสได้ร่วมใช้นวัตกรรมนี้ด้วย เพื่อร่วมสร้างสังคม วัฒนชีวา ให้ชีวี100ปีมีสุข” ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
 
เทโลเมียร์ยาว
  • แก่ก่อนวัย
  • ลดริ้วรอย ดูอ่อนกว่าวัย
  • มีริ้วรอย ผิวพรรณเหี่ยวย่น
  • ทำให้เกิดโรคจากความเสื่อม นอนหลับยาก
เทโลเมียร์ยสั้น
  • แก่ก่อนวัย
  • ลดริ้วรอย ดูอ่อนกว่าวัย
  • มีริ้วรอย ผิวพรรณเหี่ยวย่น
  • ทำให้เกิดโรคจากความเสื่อม นอนหลับยาก
 
งานวิจัย 'นวัตกรรมวัฒนชีวา' ต่อการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภค

“นวัตกรรม วัฒนชีวา ทำให้ Telomere ยาวขึ้น เฉลี่ย +408 base pairs หลังใช้ 8 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า ชะลอวัยระดับเซลล์ ได้ถึง 5.8 ปี

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (Assoc.Prof. Dr. Preeya Leelahagul)

(อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 


ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ ที่ปลาย
ของโครโมโซมก็คือ เทโลเมียร์มีหน้าที่ปกป้อง DNA


ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย พร้อมกับการหดสั้นลงของเทโลเมียร์
 

เพิ่มความยาวของเทโลเมียร์
ด้วยนวัตกรรม สารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ปราศจากสารเคมี ผ่านงานวิจัยแล้วว่าได้ผลในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์
หากเราสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้ นอกจากเราจะมีอายุยืนยาวขึ้น สามารถชะลอวัยและย้อนวัยแล้ว


สารสกัดจากมังคุด

สารสกัดจากใบบัวบก

สารสกัดจากงาดำ

สารสกัดจากถั่วเหลือง

สารสกัดจากฝรั่ง
 
Visitors: 389,209