ReadyPlanet.com
dot dot
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ของทุกผิวพรรณ
ผลิตภัณฑ์ลดกระชับ ทุกสัดส่วน
คลิป VDO ปัญหาสุขภาพ
ร่วมธุรกิจ

 

คุณโรเบิร์ต คิโยซากิ กล่าวถึงเคล็ดลับที่จะให้เงินทำงานแทนเรา 3 ช่องทางดังนี้
1. สร้างระบบ หมายถึง การเปิดบริษัททำการค้าและสร้างระบบขึ้นเอง ซึ่งลงทุนสูง ต้องมีประสบการณ์ ความเสี่ยงสูง
2. ซื้อระบบ หมายถึง การซื้อลิขสิทธิ์แฟรนด์ไชส์ที่มีระบบ ซึ่งการลงทุนสูง ไม่ต้องมีประสบการณ์ ความเสี่ยงน้อย
3. เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบ หมายถึง สมัครเป็นนักธุรกิจในธุรกิจเครือข่าย ซึ่งการลงทุนต่ำ ผลตอบแทนสูง 
ไม่ต้องมีประสบการณ์ และไม่มีความเสี่ยง
 
เศรษฐกิจเช่นนี้ เราเลือกช่องทางที่ลงทุนต่ำ ผลตอบแทนสูงและยุติธรรม โดยไม่มีความเสี่ยง จะดีที่สุด
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเริ่มต้นธุรกิจเอเชียนไลฟ์ Asianlife
 
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเอเชียนไลฟ์ ค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี ที่สำคัญที่สุดท่านต้องมีผู้แนะนำจึงสามารถลงทะเบียนได้
ซื้อสินค้าเพื่อบริโภคโดยไม่มีการบังคับซื้อ ทั้งนี้ท่านจะได้รับส่วนลดทันที่ 20-30%
หากท่านประสงค์จะดำเนินธุรกิจเพื่อรับผลตอบแทนจากการขยาย ให้สะสมยอดซื้อส่วนตัวให้ครบ 2000 PV ขึ้นไป 
ทั้งนี้ ท่านสามารถขยายสายงานติดตัวได้ 3 สายงานเท่านั้น หากท่านมีผู้สมัครใหม่เพิ่มขึ้นนั้น 
ท่านสามารถนำไปต่อภายใต้สายงานลงในแนวดิ่งได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการตลาด VIP Dynamic Business Plan แบบที่1 ของบริษัท เอเชี่ยน ไลฟ์ จำกัด
การจ่ายผลประโยชน์ทางธุรกิจ มีด้วยกัน 6 ช่องทาง คือ
 
1. ค่าส่วนลด 20-30% เช่น ท่านรับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก แต่นำสินค้าไปขายในราคาขายปลีก
2. ค่าขยายธุรกิจ (ค่าแนะนำ) 10-20% สำหรับการแนะนำสมาชิกใหม่
3. ค่าบริหารทีมงาน (ค่าจับคู่) สำหรับท่านที่บริหารสายงานให้เกิดการขยาย
4. ค่าลิขสิทธิ์องค์กร(Matching) 20-40% สำหรับท่านที่ส่งเสริมผู้ที่ท่านแนะนำมาให้มีรายได้
5. ค่าบริหารPOOL 3% สำหรับท่านที่แนะนำสมาชิกใหม่ในแต่ละเดือน รวมคะแนนได้ 50,000 คะแนน
6. ค่าบริหารรายเดือน 100-125% สำหรับท่านที่บริหารยอดซื้อซ้ำ (ประกันรายได้)
 
ท่านสามารถเลือกรับรายได้ ได้ทั้ง 6 ช่องทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรับผลตอบแทนทั้ง 6 ช่องทางจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามตำแหน่งของท่าน เช่น 
 
หากท่านมียอดส่วนตัว 2,000 คะแนน ท่านจะเป็น Distributor (DB)
หากท่านมียอดส่วนตัว 5,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น ดีบี (DB) 2 คน ท่านจะเป็น Manager M 
หากท่านมียอดส่วนตัว 10,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น แมแนเจอร์ (M) 2 คน ท่านจะเป็น Director (D) 
หากท่านมียอดส่วนตัว 15,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น ไดเรคเตอร์ (D) 2 คน ท่านจะเป็น Vice President (VP)
หากท่านมียอดส่วนตัว 20,000 คะแนน และมีรหัสแนะนำ เป็น ไวซ์ เพรสสิเดนท์ (VP) 2 คน ท่านจะเป็น President (P)
 
รายละเอียดของการรับผลตอบแทน เป็นดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้ทางที่ 2 ค่าขยายธุรกิจหรือค่าแนะนำ ท่านจะได้รับ 10 หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตำแหน่ง 
 
นั่นคือ ค่าแนะนำ 10% สำหรับ ตำแหน่ง เมมเบอร์ (MB) และ ดีบี (DB) 
เช่น ท่านแนะนำลูกค้าใหม่ซึ่งสมัครและซื้อสินค้า 2,000 คะแนน ท่านจะได้ค่าแนะนำ = 200 บาท 
 
พิเศษ ค่าแนะนำ 20% สำหรับตำแหน่ง แมแนเจอร์(M), ไดเร็คเตอร์ (D), ไวซ์ เพรสสิเดนท์ (VP), และเพรสสิเดนท์ (P)
เช่น ท่านแนะนำลูกค้าใหม่ซึ่งสมัครและซื้อสินค้า 2,000 คะแนน ท่านจะได้ค่าแนะนำ = 400 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม หากท่าน ดำรงตำแหน่ง M ท่านจะได้รับค่าแนะนำ 20% ดังนี้
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 2,000 คะแนน ท่านจะได้รับ 400 บาท
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 5,000 คะแนน ท่านจะได้รับ 1,000 บาท
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 500 คะแนน ท่านจะได้รับ 100 บาท
แนะนำลูกค้าใหม่ซื้อ 20,000 คะแนน ท่านจะได้รับ 4,000 บาท (กรณีแนะนำ ศูนย์จำหน่าย) ปกติจะได้ 1,000+750=1,750 บาท
 
รวมรับรายได้ 5,500 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได้ทางที่ 3 ค่าบริหารทีมงาน หรือ จับคู่คะแนนจ่าย คู่ละ 400 บาท สูงสุดถึง 80 คู่ต่อรอบ หรือ 32,000 บาทต่อวัน 
 
ง่ายๆ ดังนี้ เพียงท่านมีคะแนนฝั่งซ้ายและขวา ฝั่งละ 2,000 คะแนน ท่านจะได้รับรายได้ 400 บาท
ทั้งนี้คะแนน 2,000 คะแนนจะเกิดจากใครในสายงานจำหน่ายสินค้า หรือแนะนำสมาชิกใหม่ก็ได้ 
ซึ่งระบบจะรวมคะแนนให้ท่านโดยไม่จำกัดจำนวนชั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยกตัวอย่าง
หาก มีคะแนน ฝั่งซ้าย 57,000 คะแนน และฝั่งขวา 49,000 คะแนน 
ระบบจะนำ 2,000 คะแนน ไปหาร ซึ่งจะได้ 28 หน่วย และ 24 หน่วย ตามลำดับ
ระบบจะคำนวณจับคู่ได้ 24 คู่ คู่ละ 400 บาท คิดเป็นเงินที่ท่านจะได้รับ = 9,600 บาท
ส่วนคะแนนที่เหลือ จะนำไปคำนวนต่อในวันถัดไป ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับท่านดำรงคุณสมบัติตำแหน่งอะไร
(หากตำแหน่งสูง ก็จะเก็บคะแนนได้มากขึ้น)